Cultura empresarial

1. Responsabilitat envers els empleats
Doneu un joc ple al potencial individual de cada empleat
Contractar i promocionar les persones adequades
Fomentar i fomentar el desenvolupament de competències professionals individuals
Proporcionar comentaris constructius continus
Animeu els empleats a innovar i canviar

2. Responsabilitat envers l’equip
Crear un entorn de treball positiu
Fomentar el treball en equip
Identifiqueu i premieu el rendiment excepcional
Oferiu un paquet de beneficis i compensacions competitives
Fomentar la comunicació bidireccional contínua

3. Responsabilitats envers els clients
Deixeu que el client se senti satisfet
Comprendre la visió i l’estratègia del client
Millorem contínuament els nostres productes, serveis i valors
Preveure i satisfer les necessitats dels clients
Establir aliances efectives entre clients i proveïdors

4. Responsabilitat envers l’empresa
Per desenvolupar el nostre negoci
Millorar la rendibilitat a llarg termini
Amplieu l’escala del nostre negoci i clients
Invertiu constantment en nous productes, serveis i assistència

5. Responsabilitat envers la societat
L’acte d’adherir-se a la pràctica ètica
Actuar amb honestedat i integritat
Valorar la confiança i el respecte mutu
Fomentar la diversitat i l’apreciació cultural a la plantilla
La necessitat de protegir i cuidar la comunitat i el seu entorn

500353205